vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 26, 2022
Kích thước font chữ:


Số 8984 ra ngày 31/12/2021:
  Tạp ghi
Noel một thoáng bâng khuâng
Đào Như
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. được ln cung trăng
NVXX-H 11:39:24 PM, Feb 04, 2022Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
. Xin mạn php
. Xin mạn php lần nữa để cho ti được gởi gấm về La Pagode năm no
.
. http://nvxxh.blogspot.com/
.
. https://backtooldshallowriver.blogspot.com/
.
. ĐƯỢC LN CUNG TRĂNG
.
. Một hm La Pagode năm no
. Si Gn Catinat
. Xe cộ chạy inh ỏi
. Anh cng lưng em chiếc Honda
.
. Em nũng nịu bảo mơ được ln cung trăng
. Nhn xuống thấy anh ngước mắt nhn
. Tội nghiệp nh, cho anh biết
. Phận hẩm hiu sao hay cứ trch em
.
. Hm nay chiếc Honda
. Bốn bnh chạy dạo quanh
. Telephone anh gọi
. Em khng thm bốc
.
. "Đời l vạn ngy sầu biết tm vui chốn no.
. Ta quen nhau bao lu nhưng tnh đ c g đu"
.
. Hẹn em ngy mai nh
.
. LOVE
.
. NVXX-H (Date: ĐƯỢC LN CUNG TRĂNG)
.