vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 08, 2021
Kích thước font chữ:


Số 8838 ra ngày 04/06/2021:
  Tin Việt Nam
Hải Quân Việt Nam - Trung Quốc lập "đường dây nóng" giảm thiểu nguy cơ xung đột ở Biển Đông
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. VC-TC thít ḷp đường giy nóng
Deanknguyen 09:56:09 PM, Jun 04, 2021Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
TC chúng th́y khng nút n̉i thì đàm phán,gy chia rẽ giữa VN với các nước ĐNÁ, th́y VN ngả theo Mỹ
chúng sợ nn ra mặt đạo đức giả
"ḿy đời bánh đức có xương.
ḿy đời Hán ṭc lại thương Dn mình".
"Ṃt ngàn năm n ḷ giặc T̀u
............................
Tin Việt Nam