vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 26, 2022
Kích thước font chữ:


Số 8771 ra ngày 02/03/2021:
  Bình luận
Đại dịch virus Vũ Hán bị chính-trị-hoá như thế nào?
Đại Dương
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. vaccin vu han
binhpham 10:03:14 AM, Mar 03, 2021Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
"Nhung ke lam sai noi bay da gay thiet hai cho xa hoi ma sao cu nghenh ngang coi thien ha nhu lu dan don" la boi vi thoi dai nay la thoi dai cua QUY voi giao chu "Joe BIOBAMA", phu thuy PELOSI and thanh quy "GEORGE FLOY".