vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 01, 2022
Kích thước font chữ:


Số 8687 ra ngày 27/10/2020:
  Bình luận
Can thiệp thô bạo vào cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ 2020
Đại Dương
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Mượn tạm bi của Đại Dương - - Nhiều lc người đọc muốn gp
🔵 GTAQ 10:01:07 PM, Oct 27, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.

Nhưng khi gp th phải di dng văn tự cho 1 subject để tỏ nỗi lng th bị VNNB bp cổ l lưỡi ngay sau vi posts thế th VNNB thnh Cha B Đanh cho xong

V duyn hết sức v xin cho thua sự ngho nn của 1 tờ bo Online

Cảm ơn VNNB nhiều. Hihihih :)

.