vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 08, 2021
Kích thước font chữ:


Số 8685 ra ngày 23/10/2020:
  Tin Việt Nam
Hoa Kỳ đào tạo tiếng Anh cho cán bộ Công an Việt Nam
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Năm 2000 TT Bill Clinton đến thăm Viet-Nam
🔵 GTAQ 06:34:46 PM, Oct 23, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.

Năm 2000 Vietnam c thủ tướng l Phan Văn Khải dưới quyền của TT Trần Đức Lương thời bấy giờ v TT Bill Clinton qua thăm VN do đ cc thy dạy Anh Văn + Thng dịch vin đ phải hướng dẫn cho PM Khải vi cu thăm hỏi x giao bằng tiếng anh để hầu chuyện với Bill Clinton v như miếng trầu l đầu cu chuyện

Người hướng dẫn ni với Khải: "Thưa Thủ tướng, khi ng bắt tay với Tổng thống Clinton, vui lng ni 'How are you?'

Sau đ, ng Clinton... >>
xem toàn bộ
Tin Việt Nam