vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 15, 2021
Kích thước font chữ:


Số 8680 ra ngày 16/10/2020:
  Tin Việt Nam
Quan chức Mỹ kêu gọi Việt Nam thả bà Phạm Đoan Trang
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
3. Việt Nap được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ngày 12 tháng 11 năm 2013
🔵 GTAQ 06:35:05 PM, Oct 16, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.

+ https://www.hrw.org/news/2014/01/31/vietnam-honor-commitments-human-rights-council#

Ngày 31 tháng 1 năm 2014 12:00 SA EST
Việt Nam: Cam kết tôn trọng với Hội đồng Nhân quyền
Hà Nội / Viet Nap ngăn chặn những lời chỉ trích ôn ḥa được nghe ở Geneva v́ UPR

(New York) - Các quốc gia thành viên Liên hợp quốc (LHQ) nên thúc ép Việt Nam thực hiện các cam kết có thể kiểm chứng để cải thiện hồ sơ nhân quyền ảm đạm của ḿnh tại Cuộc rà soát định kỳ phổ quát (UPR) ở Geneva ngày 5/2/2013, Tổ chức Theo dơi Nhân quyền cho biết hôm nay. UPR là một quá tŕnh mà tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc phải trải qua bốn năm một lần để đánh giá t́nh h́nh nhân quyền của mỗi quốc gia.

.

Viet Nap: https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/member-of-vietnamese-delegation-naps-during-the-general-news-photo/1040072846 .
2. Việt Nap được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ngày 12 tháng 11 năm 2013
🔵 GTAQ 06:30:41 PM, Oct 16, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.

+ https://www.hrw.org/news/2014/01/31/vietnam-honor-commitments-human-rights-council#

Đánh giá ban đầu của Tổ chức Theo dơi Nhân quyền về t́nh h́nh nhân quyền của Việt Nam trên thực tế đă được đệ tŕnh lên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc vào ngày 20 tháng 6 năm 2013, tiếp theo là bản cập nhật được công bố vào tháng 12 năm 2013. Tổ chức Theo dơi Nhân quyền cũng đă công bố báo cáo thường niên về Việt Nam vào tháng 1 21, 2014.

Mỗi tài liệu đều kết luận rằng chính phủ Viet Nap tiếp tục vi phạm một cách có hệ thống các quyền trong các lĩnh vực quan trọng như tự do ngôn luận, lập hội, hội họp, tôn giáo, quyền lao động, quyền sở hữu đất và quyền được xét xử công bằng. Hà Nội trừng phạt những người chỉ trích, chẳng hạn như nhân quyền, quyền đất đai, và các nhà hoạt động dân chủ, kể cả thành viên của các tổ chức xă hội dân sự mới thành lập.

.

Viet Nap: https://www.baogiaothong.vn/tam-anh-ngu-gat-tai-lien-hop-quoc-da-duoc-cat-cup-d273648.html
1. Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ngày 12 tháng 11 năm 2013
🔵 GTAQ 06:27:01 PM, Oct 16, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.

+ https://www.hrw.org/news/2014/01/31/vietnam-honor-commitments-human-rights-council#

Juliette de Rivero , Giám đốc vận động Geneva, cho biết: “Chính phủ Việt Nam đă đưa ra nhiều lời hứa về nhân quyền, nhưng nó chỉ thực hiện được rất ít . “Giờ là lúc các quốc gia thành viên Liên hợp quốc phải nói rơ rằng t́nh h́nh hiện nay là không thể chấp nhận được và nhấn mạnh rằng Hà Nội phải cải thiện đáng kể cách đối xử với người dân của ḿnh”.

Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ngày 12 tháng 11 năm 2013, chấp nhận nghĩa vụ “duy tŕ các tiêu chuẩn cao nhất trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người,” như đă nêu trong Nghị quyết 60/251 của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

.
Tin Việt Nam