vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 08, 2021
Kích thước font chữ:


Số 8676 ra ngày 10/10/2020:
  Biên khảo
Liên Bang Chế Hoa Kỳ (American/US Federalism) (Lê Văn Bỉnh)
Bạn Đọc Viết
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
8. ✅ ➜ Năm 2000 Al Gore thua Geogre W. Bush qua Electoral College Votes
🔵 GTAQ 10:04:13 AM, Oct 14, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.

Năm 2000 Al Gore thua Geogre W. Bush qua Electoral College Votes, vui ḷng đọc tạm tại link: https://www.britannica.com/event/United-States-presidential-election-of-2000

Chúng ta sẽ thấy biểu đồ chỉ định rơ Tiểng Bang nào có bao nhiêu Thượng Nghị Sĩ (Senator) để thu thập các lá phiếu Electoral College rồi cộng lại từ các tiểng bang Blue (DEM) và Red (GOP) xem ai được nhiều phiếu hơn ai ?

Trong 538 số phiếu của các Đại Cử Tri này th́ phe nào có được 270 hoặc cao hơn là phe đó thắng cử Tổng Thống

. https://www.britannica.com/event/United-States-presidential-election-of-2000

. https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Electoral_College
7. Để thêm phần hiểu biết cho chính xác hơn về Electoral College Votes
🔵 GTAQ 09:50:50 AM, Oct 14, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.

Để thêm phần hiểu biết cho chính xác hơn về Electoral College Votes. Xin trạm trích và tạm dịch thuật lại từ: https://www.sos.ca.gov/elections/electoral-college

✅ ➜ Làm thế nào chính xác để làm việc này? Theo hệ thống "Cử tri đoàn", mỗi bang được ấn định một số "phiếu bầu" nhất định. Có tổng cộng 538 phiếu đại cử tri, và số phiếu mà mỗi bang nhận được tỷ lệ thuận với quy mô của nó --- dân số của bang càng lớn th́ càng có nhiều "phiếu". Công thức xác định số phiếu bầu cho mỗi tiểu bang rất đơn giản: mỗi tiểu bang nhận được hai phiếu bầu cho hai Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ của ḿnh, và sau đó thêm một phiếu bầu nữa cho mỗi thành viên mà nó có trong Hạ viện. Đối với California, điều này có nghĩa là chúng tôi nhận được 55 phiếu bầu (2 thượng nghị sĩ và 53 thành viên Hạ viện) --- nhiều nhất so với bất kỳ tiểu bang nào..
6. Để thêm phần hiểu biết cho chính xác hơn về Electoral College Votes
🔵 GTAQ 09:46:58 AM, Oct 14, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.

Để thêm phần hiểu biết cho chính xác hơn về Electoral College Votes. Mời bà con ghé qua https://www.sos.ca.gov/elections/electoral-college

Trích: How exactly does this work? Under the "Electoral College" system, each state is assigned a certain number of "votes". There are a total of 538 electoral votes, and the number of votes each state receives is proportional to its size --- the bigger the state's population the more "votes" it gets. The formula for determining the number of votes for each state is simple: each state gets two votes for its two US Senators, and then one more additional vote for each member it has in the House of Representatives. For California, this means we get 55 votes (2 senators and 53 members of the House of Representatives) --- the most of any state.

.
5. Swing States (GOP + DEM) họ là Senators có thể thay đổi lá phiếu của họ vào giờ phút cuối cho Electoral Votes
🔵 GTAQ 12:09:32 AM, Oct 13, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.

Swing States (GOP + DEM) họ có thể thay đổi lá phiếu của họ vào giờ phút cuối cho Electoral Votes

Ngoài Red (Cộng Ḥa/GOP) và Blue (Dân Chủ/DEM) th́ có các Swing States (GOP + DEM) họ có thể thay đổi lá phiếu của họ vào giờ phút cuối cho Electoral Votes.

Nên nhớ Blue là tiểng bang có nhiều Dân Chủ như toàn vùng miền Tây Hoa Kỳ (WA, OR, CA) thế nhưng khi dân chúng bầu cho các đảng của họ nhiều hơn đảng kia th́ từ Blue có thể lại thành Red

Xem tạm thêm Electoral Map: Swing States, Blue or Red States Since 2000 https://www.270towin.com/content/blue-and-red-states

Thành thật mà nói, nếu có ǵ sai lầm trong sự góp ư th́ bạn đọc vui ḷng lên tiếng và cảm ơn nhiều

.
4. Electoral Votes là luật lệ chính yếu để thắng cử
🔵 GTAQ 11:53:37 PM, Oct 12, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.

Electoral Votes là luật lệ chính yếu để thắng cử

Nói tóm lại, hệ thống điều hành của chính phủ Hoa Kỳ đi từ các cơ cấu nhỏ như Districts/Councils, Cities/Mayors, rồi tạo dựng thành Tiểu Bang và trong tiểu bang này có bao nhiêu Dân Biểu/Senator và lại nữa là họ thuộc đảng nào GOP (Cộng Ḥa) hay DEM (Dân Chủ) để gây nhiều ghế nhiều tiếng nói vào trong Quốc Hội Hoa Kỳ và các dân biểu Tiểu Bang này từ đó chính là những lá phiếu cho Electoral Votes gom góp cộng lại để tạo lá phiếu cho 1 ứng cử viên thành Tổng Thống , các người như ông Trump hay Bush là 1 ví dụ v́ đây là ví dụ rất quan trọng. Quan trọng chỗ nào ?. Quan trọng là bà Hillary thắng cử với nhiều triệu phiếu (Majoriy Votes/Ballots) hơn ông Trump nhưng thua phiếu Electoral Votes với ông Trump. Do đó Electoral Votes là luật lệ chính yếu để thắng cử nhưng dường như đảng Dân Chủ (DEM) đă không thèm để ư đến điều này (?)

.

Xem tạm thêm Electoral Map: Swing States, Blue or Red States Since 2000 https://www.270towin.com/content/blue-and-red-states

.
3. Monarchy (Quân Chủ Lập Hiến)
🔵 GTAQ 10:47:24 PM, Oct 12, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.

Riêng các quốc gia như Thalian, United Kingdom (UK/British) th́ có Vua hay Hoàng Hậu làm chủ thế nhưng vẫn được cai trị bởi Thủ Tướng (Prime Minister) và được gọi là chính thể Monarchy (Quân Chủ Lập Hiến) nhưng các quốc gia này không hẳn là giống hệt như nhau qua các cấu trúc

Các nước theo chế độ Cộng Sản th́ họ dùng Búa Liềm làm chủ Nhân Dân (Búa để đập đầu và Liềm để cứa cổ, ví dụ như nước China, Vietnam, Cuba, N-Korea

Có 1 quốc gia rất là đặc biệt và nhỏ nhất trên thế giới đó là nước Vatican bên Âu Châu, Pope (Giáo Hoàng) làm chủ

.
2. USSR/Liên Sô Viết - Federal (Liên Bang)
🔵 GTAQ 10:44:25 PM, Oct 12, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.

Nước Nga th́ đại loại cũng đă như 1 quốc gia có nhiều Tiểu Bang giống như United States và đă được gọi là USSR (Union of Soviet Socialist Republics) nhưng thời gian sau này khi USSR không c̣n đủ cơm gạo nuôi nhau th́ họ bị vỡ toang và nhiều quốc gia nhỏ trong khối USSR đă tự tách rời ra ví dụ như Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Armenia and Kyrgyzstan, v.v....

.
1. Xin góp ư và sai đúng th́ tùy nghi - Federal (Liên Bang)
🔵 GTAQ 10:42:02 PM, Oct 12, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.

Nước Hoa Kỳ (Cờ với nhiều ngôi sao gọi là Cờ Hoa) th́ được gọi là United States tức là bao gồm nhiều Tiểu Bang Hợp Chủng lại với nhau (Stars) thành United States of America (USA) có luật lệ riêng của các tiểu bang đó để hợp lại thành 1 quốc gia nhưng vẫn phải nằm dưới Federal (Liên Bang) và ngay cả Federal nhưng vẫn c̣n phải nằm trong tay của 1 US/Supreme Court Justices (Ṭa Án Tối Cao US/9-Judge)

.