vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 06, 2021
Kích thước font chữ:


Số 8671 ra ngày 03/10/2020:
  Tạp ghi
Cuộc tranh luận đầu tiên 29/9/2020
Trọng Đạt
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Cuộc tranh luận đầu tiên giữa Trump và Biden 29/9/2020
🔵 GTAQ 06:59:10 AM, Oct 03, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.
Cuộc tranh luận đầu tiên giữa Trump và Biden 29/9/2020

Theo tôi nhận xét th́ nhiều quốc gia khác khi họ bàn căi với nhau trong Quốc Hội hay là tranh luận th́ họ c̣n vung tay đá chân như MMA Fighters chứ chỉ vơ mồm xỏ xiên nhau như ông Biden và Trump là c̣n lịch sự chán

Riêng tôi nghĩ trong cuộc tranh luận giữa ông Trump và ông Biden th́ có 2 điểm chính kéo dài lê thê qua cho nhau:

Điểm 1, khi ông Trump chê Biden là trong 47 năm qua Biden chẳng làm ra được cái tích sự ǵ sất cả mà thua xa 47 tháng của Trump làm việc trong Oai Hao (White... >>
xem toàn bộ