vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 06, 2021
Kích thước font chữ:


Số 8671 ra ngày 03/10/2020:
  Bình luận
Ai nhớ ơn ai. Nhân loại ghét nhất loại người nào trong xã hội?
Đại Dương
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
2. Cn ght nhất l thằng Việt Cộng (HCM)
🔵 GTAQ 05:13:05 PM, Oct 04, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.

Ngay cả hai ng thnh l Mao Zee Tung v Vladimir Lenin cũng c hay ho g khi mang chủ nghĩa Karl Marx l người c nguồn gốc Đức/DoThi (Rabbi) để đội ln đầu rồi pha chế biến thnh chủa nghĩa Ba Liềm (Cộng Sản) hnh hạ Nhn Dn Đồng Bo của chnh mnh

Ght nhất l thằng Cộng Sản (HCM) ngu, dốt m ai ch cười Cộng Sản l bị chn sống ngay

.
1. Ght nhất l thằng Cộng Sản ngu, dốt m ai ch cười Cộng Sản l bị chn sống ngay
🔵 GTAQ 05:10:18 PM, Oct 04, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.
Trong qu trnh lịch sử của thế giới từ ngn xưa như La M (Rome) v thời cận đại như từ u Chu, cc đế quốc ny ai ai cũng ght khi quốc gia mnh bị cai trị bởi kẻ khc tuy nhin d sao kẻ bị cai trị cũng cn học hỏi được một số sự văn minh khc biệt đ mang đến cho quốc gia của mnh, chẳng hạn như uống c ph ci nồi nguồi trn ci cốc hoặc biết ăn bơ sữa hoặc biết cch mặc x lp trước rồi mới khoc ci vy thủng hay ci quần vo sau v.v...

Cn ght nhất l thằng Việt Cộng (HCM) mang ba liềm từ Trung Cộng hay USSR (Lin S Viết) vo Vietnam để chm giết đồng bo m chẳng học được ci g hay ho từ ba liềm, tơ lơ mơ l bị thủ tiu ba đập đầu liềm cứa cổ hay vo t hoặc bị đy đi nng trường cn vợ con ở lại nh th bị cn bộ đến cưỡng hiếp mệt nghỉ

.