vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 07, 2022
Kích thước font chữ:


Số 8666 ra ngày 26/09/2020:
  Biên khảo
75 năm nhìn lại ngày 19/8/1945: (1945 – 2020)
Phạm Cao Dương
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
4. Nhật xâm lăng Đông Dương th́ Mỹ đă cho oanh tạc cơ vào VN thả bom
🔵 GTAQ 10:34:17 PM, Sep 27, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
French Indochina in the 1940s was divided into five protectorates: Cambodia, Laos, Tonkin, Annam, and Cochinchina.

https://en.wikipedia.org/wiki/1940%E2%80%931946_in_French_Indochina

The latter three made up Vietnam. In 1940, the French controlled 23 million Vietnamese with 12,000 French soldiers, about 40,000 Vietnamese soldiers, and the Sûreté, a powerful police force. At that time, the U.S. had little interest in Vietnam or French Indochina as a whole. Fewer than 100 Americans, mostly missionaries, lived in Vietnam and U.S. government representation consisted of one consul resident in Saigon.

...
3. At that time, the U.S. had little interest in Vietnam or French Indochina as a whole.
🔵 GTAQ 10:31:44 PM, Sep 27, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1940–1946 in French Indochina https://en.wikipedia.org/wiki/1940%E2%80%931946_in_French_Indochina

1940—1946 in French Indochina focuses on events that happened in French Indochina during and after World War II and which influenced the eventual decision for military intervention by the United States in the Vietnam War.

..
2. Việt Nam thời Pháp thuộc đều có chữ kư ' RF '
🔵 GTAQ 10:28:44 PM, Sep 27, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Vậy mà không biết ngượng ?

Việt Nam thời Pháp thuộc đều có chữ kư ' RF ' trên các PostCard, sách báo v.v... vậy mà có ông
kia khoe ḿnh là nhà biên khảo lịch sử VN nói lúc Nhật xâm lăng Đông Dương th́ Mỹ đă cho oanh tạc
cơ vào VN thả bom làm hư hỏng các đường rầy đường bộ đường biển sông ng̣i làm cho các chuyến
xe chuyến tầu chở gạo ra Bắc bị ngăn chặn và do đó làm cho miền Bắc chết đói năm Ất Rậu

..

1940–1946 in French Indochina

https://en.wikipedia.org/wiki/1940%E2%80%931946_in_French_Indochina

...
1. Vậy mà không biết ngượng ?
🔵 GTAQ 10:20:34 PM, Sep 27, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Vậy mà không biết ngượng ?

Từ khi bác HCM cướp được miền Nam Tự Do (1975) th́ hải ngoại nải sinh ra các cái gọi là nhà văn nhà khảo cứu chính chị chính em rồi làm luôn cả nhà sửa sắc đẹp hút mờ bụng bơm mông như bơm vịt quay rồi đọc hay cha kíu sách này sách nọ 1 bản phiên dịch sai thế là từ đí 1 ly đi ngàn rặm đường

Mỹ cho oanh tạc cơ thả bom Việt Nam trong khoảng 1945 +/-

..