vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 26, 2020
Kích thước font chữ:


Số 8666 ra ngày 26/09/2020:
  Biên khảo
75 năm nhìn lại ngày 19/8/1945: (1945 2020)
Phạm Cao Dương
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
4. Nhật xm lăng Đng Dương th Mỹ đ cho oanh tạc cơ vo VN thả bom
🔵 GTAQ 10:34:17 PM, Sep 27, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
French Indochina in the 1940s was divided into five protectorates: Cambodia, Laos, Tonkin, Annam, and Cochinchina.

https://en.wikipedia.org/wiki/1940%E2%80%931946_in_French_Indochina

The latter three made up Vietnam. In 1940, the French controlled 23 million Vietnamese with 12,000 French soldiers, about 40,000 Vietnamese soldiers, and the Sret, a powerful police force. At that time, the U.S. had little interest in Vietnam or French Indochina as a whole. Fewer than 100 Americans, mostly missionaries, lived in Vietnam and U.S. government representation consisted of one consul resident in Saigon.

...
3. At that time, the U.S. had little interest in Vietnam or French Indochina as a whole.
🔵 GTAQ 10:31:44 PM, Sep 27, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
19401946 in French Indochina https://en.wikipedia.org/wiki/1940%E2%80%931946_in_French_Indochina

19401946 in French Indochina focuses on events that happened in French Indochina during and after World War II and which influenced the eventual decision for military intervention by the United States in the Vietnam War.

..
2. Việt Nam thời Php thuộc đều c chữ k ' RF '
🔵 GTAQ 10:28:44 PM, Sep 27, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Vậy m khng biết ngượng ?

Việt Nam thời Php thuộc đều c chữ k ' RF ' trn cc PostCard, sch bo v.v... vậy m c ng
kia khoe mnh l nh bin khảo lịch sử VN ni lc Nhật xm lăng Đng Dương th Mỹ đ cho oanh tạc
cơ vo VN thả bom lm hư hỏng cc đường rầy đường bộ đường biển sng ngi lm cho cc chuyến
xe chuyến tầu chở gạo ra Bắc bị ngăn chặn v do đ lm cho miền Bắc chết đi năm Ất Rậu

..

19401946 in French Indochina

https://en.wikipedia.org/wiki/1940%E2%80%931946_in_French_Indochina

...
1. Vậy m khng biết ngượng ?
🔵 GTAQ 10:20:34 PM, Sep 27, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Vậy m khng biết ngượng ?

Từ khi bc HCM cướp được miền Nam Tự Do (1975) th hải ngoại nải sinh ra cc ci gọi l nh văn nh khảo cứu chnh chị chnh em rồi lm lun cả nh sửa sắc đẹp ht mờ bụng bơm mng như bơm vịt quay rồi đọc hay cha ku sch ny sch nọ 1 bản phin dịch sai thế l từ đ 1 ly đi ngn rặm đường

Mỹ cho oanh tạc cơ thả bom Việt Nam trong khoảng 1945 +/-

..