vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 28, 2021
Kích thước font chữ:


Số 8656 ra ngày 12/09/2020:
  Truyện ngắn
Hoàng Thụy Liến Hoa.
Topa
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Truyện ngắn của tc giả Topa (Ha-Lan)
🔵 GTAQ 07:23:04 PM, Sep 13, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Truyện ngắn của tc giả Topa (Ha-Lan)

Đọc rất hay, hay lắm, hay qu. Two thumbs up

TB: Ti c quen c bạn nơi quốc gia bn cạnh miền nam Ha Lan v khng biết giờ ny nng đ mấy con rồi ? 😘💖 i cuộc đời đẹp như mơ, bỗng chốc nhn lại th mnh đ gần đi xuống lỗ

.