vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 04, 2022
Kích thước font chữ:


Số 8652 ra ngày 05/09/2020:
  Biên khảo
Câu hỏi 75 năm sau nạn đói năm Ất Dậu: (19/8/1945 - 19/8/2020) Có thật Việt Minh đã cướp gạo cứu đói?
Phạm Cao Dương
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
7. Xem lại phim Chúng Tôi Muốn Sống
🔵 GTAQ 01:54:18 PM, Sep 09, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Xem lại phim Chúng Tôi Muốn Sống 💑 ✅ https://youtu.be/JE2RyvUWwgU ◄ ở giây phút thứ 1:04:20 chúng ta thấy đoàn người gánh gồng lương thực cho Việt Minh dưới quyền kiểm soát của cán bộ ... và rồi có 3 phi tuần của Pháp theo dơi trên không để bắn phá vào Việt Minh (đoàn người dân)

Phi cơ Mỹ bắn phá Việt Minh chăng ?

>
6. Kính cáo vài hàng thô thiển
🔵 GTAQ 06:51:01 PM, Sep 08, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Ḿnh nói nhỏ cho nhau nghe thôi kẻo VietCong Hanoi chúng nghe được chúng cười lăn ra đất mà chết v́ cái cung cách biên khảo lích sử của "VNCH" tại hải ngoại ăn bơ sữa nhiều quá mờ cả hai mắt, thay v́ máy bay Pháp oanh tạc như trong phim "Chúng tôi muốn sống" th́ lại bảo đó là máy bay của Mỹ Ngụy nên chui ngay vào hầm trú ẩn Tăng Xê ngay đi (Tranchée)

Labor day ended, back to work

.
Vài hàng kính cáo
5. Nói tóm lại, viết biên khảo trích dẫn sách này báo kia
🔵 GTAQ 06:41:30 PM, Sep 08, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Nói tóm lại, viết biên khảo trích dẫn sách này báo kia trong khi ai ai cũng biết là Nhân Dân và Đồng Bào ta chống lại sự Đô Hộ của thực dân Pháp từ năm 1925 với Nguyễn Thái Học th́ dĩ nhiên dần dà sau đó có Việt Minh nhảy vào tóm cơ hội qua danh từ " Việt Minh" do HCM biến thái ra bao thầu toàn thể các đảng phái để chống Pháp

. Vậy mà có người lại nói năm 1945 nạn đói hoành hoành tại miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng là do máy bay Mỹ oanh tạc các tuyến đường bộ hay đường xe lửa để phá hỏng sự chuyển vận gạo từ miền Nam tải ra cứu đói miền Bắc

.
3. Correction: ...{cung thời với ông Huỳnh Lương Thiện .....
🔵 GTAQ 11:39:18 PM, Sep 06, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Correction ✅ ➜ ➤ : Riêng nói về nạn đói năm Ất Dậu 1945 th́ người chứng kiến kiêm nhiếp ảnh gia là ông Vơ An Ninh đă ghi chép lại qua ống kính của ông ta và dường như có một học giả VNCH Du Học Sinh ở Tokyo trước năm 1975 là ông Đỗ Thông Minh [cùng thời với ông HuỳnhLương Thiện (Thằng Mơ Magazine)] đă sưu tập và in thành sách các h́nh ảnh nạn đói này từ nhiếp ảnh gia Vơ An Ninh

.
2. Riêng nói về nạn đói năm Ất Dậu 1945
🔵 GTAQ 11:27:03 PM, Sep 06, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Riêng nói về nạn đói năm Ất Dậu 1945 [cùng thời với ông HuỳnhLương Thiện (Thằng Mơ Magazine)] đă sưu tập và in thành sách các h́nh ảnh nạn đói này từ nhiếp ảnh gia Vơ An Ninh

Đây chỉ là 1 link tạm với h́nh ảnh của ông Vơ An Ninh: https://anhxua.net/album/nan-doi-nam-at-dau-1945_487.html

Vài hàng kính cáo

.
1. Biên khảo (?): Không hiểu tôi có đọc lầm hay là tôi c̣n ấu trĩ ?
🔵 GTAQ 11:22:46 PM, Sep 06, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Biên khảo (?): Không hiểu tôi có đọc lầm hay là tôi c̣n ấu trĩ ?

V́ 1945 làm ǵ Mỹ tham gia vào VietMinh tại VietNam để oanh tạc bắn giết nhưng có lẽ phải là máy bay Pháp

Ngoại trừ đến đầu năm 1954 th́ trận ĐBP giữa VietMinh và Pháp th́ có máy bay của Mỹ cùng Pilots giúp cho Pháp, xe tăng Mỹ, máy bay Mỹ C-119 (Boxcar) v.v...

.