vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 24, 2020
Kích thước font chữ:


Số 8652 ra ngày 05/09/2020:
  Thơ
Mừng thượng thọ tớ
Bắc Giang
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Thơ gởi Bác Bắc Giang
Gươm Thiêng Ái Quốc 06:14:33 PM, Sep 05, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
** Thơ gởi Bác Bắc Giang

Bác Bắc Giang Mai, bác bắc cụ
Vậy mà khoe inh ỏi lên tới giời
Bắc cụ th́ im đi cho làng xóm
Để họ yên b́nh chút nghỉ ngơi

Happy Labor Day

[Ghi chú: Thơ trích từ Thi Viện Hoa Lài]

.