vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 12, 2020
Kích thước font chữ:


Số 8627 ra ngày 01/08/2020:
  Tạp ghi
Do đê tiện, đảng Dân Chủ thảm bại trong điều trần của bộ trưởng Barr!
Tuyết Lan
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Barr: "Ông không phải là dân nhà nghề" (Class Act)
Gươm Thiêng Ái Quốc 05:34:05 PM, Aug 02, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Chủ Tịt Chairman Jerry Nadler tra khảo ông Barr

Jul 28, 2020, theo Media th́ ông AG William Barr ra ngồi chờ cả gần 1 tiếng đồng hồ tại Quốc Hội USA chỉ v́ ông Chủ Tịt Chairman Jerry Nadler lúc đó đang có rắc rối với 1 vụ việc đụng xe.

Sau khi Nadler đến để tra khảo ông Barr qua 1 tiếng đồng hồ thi ông Barr xin phép được nghỉ 5 phút giải lao v́ mệt mỏi và đói bụng thế nhưng ông Chủ Tịt Nadler nói là "No".

Ông Barr bèn nhắc cho Nadler biết rằng "Tôi đă đợi ông cả 1 tiếng sáng nay chờ ông đến và chính ông làm trề năi việc tra khảo vào tôi làm tôi mất buổi ăn trưa.

Thế là Nadler đành phải cho ông Barr nghỉ giải lao breaktime, do đó ông Barr phun ra câu nói vào mặt Nadler rằng "Ông không phải là dân nhà nghề" (Class Act)

>