vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 06, 2021
Kích thước font chữ:


Số 8603 ra ngày 27/06/2020:
  Biên khảo
Cõi Trời Đao Lợi 3
Toàn Không
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
2. Xin mạn đàm và lạm bàn thêm với tác giả
🔵 GTAQ 08:52:46 PM, Jun 29, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Biên khảo: Cơi Trời Đao Lợi 3

Ngày nay các sự biên khảo Chúa Phật VietCong HCM hay Phở H̉A hay MTGPMN-VN
hay các dữ kiện để cho bà Pelosi cứa cổ ô Trump qua luận tội điều trần cho bẽ mặt nhau th́ quá rơ trong OnLine Internet

Bố tôi đạo Chúa c̣n đạo Phật là của Mẹ, khi tôi nói về Phật đă ra người thiên cổ v́ ăn thịt heo ngộ độc, bà cụ giật ḿnh định đi theo đạo Cao Đài (Caodaism) cho chẵn thần ĺnh có đủ cả các vị Thần, tôi nói với cụ rằng ḿnh cứ sống đúng như đừng tự giết ḿnh đừng ăn cắp hay giết người đừng hù họa hàng xóm hay con cái của chính ḿnh đừng gian dâm đừng phạm pháp theo luật đời v.v... là sẽ đủ ơn lành của Trời và Đất, Mẹ tôi năm nay 98 tuổi vẫn c̣n cười vui

- - -

Xin thêm: Tôi không có ư định dùng đạo Cao Đài nơi đây để làm một vấn đề nhưng chỉ là một thí dụ v́ đạo Cao Đài thờ cả Chúa lẫn Phật lẫn đủ cả các đạo khác trong đó như đă quảng bá https://en.wikipedia.org/wiki/Caodaism

- - -
1. 5). Đức Phật lên Trời Đao Lợi
🔵 GTAQ 07:12:33 PM, Jun 29, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Biên khảo: Cơi Trời Đao Lợi 3

Theo sách Phật của Phật https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism "interpreted philosophies." như là một Tâm Đạo hay là Trí Đạo (Phật=Phylosopher) cũng như Đạo Khổng, Đạo Trang (Lăo Trang) chứ sách Phật không có tin Trời hay God hay núi sông là God và không có Quỷ Samalalatubula Alhinfugu v.v. hoặc thần thánh ǵ trong Phật Giáo cả

Các Phật Tử tin rằng Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề chết cho chúng sinh tuy nhiên theo https://www.budsas.org/ebud/ebdha192.htm và https://thedailyenlightenment.com/2018/03/did-the-buddha-die-of-food-poisoning-in-old-age/ hoặc Quora https://www.quora.com/Did-Buddha-die-because-he-ate-poisoned-pork?share=1

Th́ Phật chết chỉ v́ ăn phải thức ăn ngộ độc (Thịt Heo) chứ không phải là Nấm Độc như nhiều người đă viết.

Sư Thích Nhất Hạnh th́ bị đột xuất mà khoe là Yoga 24/24, sư Thích Quảng Đức th́ "Tự Thiêu".

- - -

Xin góp ư mọn theo sự hiểu biết của tôi

- - -