vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 06, 2021
Kích thước font chữ:


Số 8603 ra ngày 27/06/2020:
  Tin quốc tế
Thượng Viện Mỹ thông qua luật để bảo vệ quyền tự trị Hồng Kông
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Thượng Viện Mỹ thông qua luật để bảo vệ quyền tự trị Hồng Kông
🔵 GTAQ 09:08:01 PM, Jun 28, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tôi đă có thắc mắc cả hơn tuần nay qua luật này làm sao để giúp cho Tuổi trẻ HK kiên cường xuống đường ?

Hmmm !, th́ ra là 'sanction' = trừng phạt China Officials đă cam kết đối với Hồng Kông khi xưa. Theo tôi hiểu th́ ông Tung Chee-hwa này từng là 1 viên chức trong San Franciso của người Trung Hoa và gia đ́nh có nhiều liên hệ thân thiết với Tưởng Giới Thạch Taiwan . Sau đó là người đầu tiên giữ chức vào xếp HK 1 July 1997 – 12 March 2005 khi HK trở lại thành HK-China http://www.cnn.com/WORLD/9706/30/tung.profile/index.html
Tin quốc tế