vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 26, 2020
Kích thước font chữ:


Số 8602 ra ngày 26/06/2020:
  Tin Hoa Kỳ
Nữ quân nhân Mỹ gốc Việt theo đuổi đường binh nghiệp giống cha
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Nữ quân nhân Mỹ gốc Việt: Miahnna Nguyễn
Gươm Thiêng Ái Quốc 11:26:28 PM, Jun 26, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tôi đă nghe có nhiều nữ quân nhân Mỹ gốc Việt như cô Elizabeth Pham F18 Pilot, Josephine Cẩm Vân: Thiếu Tá Hải Quân Phi Hành Hoa Kỳ, v.v và vân vân

Nay có cô Miahnna Nguyễn

My hats off

*