vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 07, 2022
Kích thước font chữ:


Số 8598 ra ngày 20/06/2020:
  Thơ
Tình chung
Đặng Xuân Xuyến
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Yêu nàng từ lúc chửa tí con
NVXX-H 10:58:52 AM, Aug 15, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
http://nvxxh.blogspot.com
https://backtooldshallowriver.blogspot.com

YÊU NÀNG TỪ LÚC CHỬA Tí CON

Yêu nàng từ lúc chửa tí con
Mây bay quanh quẩn đă già non
Nàng nay hai tí ta gặp lại
Ngỡ như từ động cơi Thiên Thai

Nàng cười bảo sao anh chẳng hỏi
Em đă chờ mong tháng năm trời
Đành rằng chỉ động một phút thôi
Thế rồi ngăn cách chia đôi ngả

Buồn th́ thôi em ơi anh ngu lắm
Nếu biết vậy ....
... anh đă tí em nhiều tí cho xong

LOVE

NVXX-H (Date: Tháng Hạ năm Tư)

========

VỀ NƠI GỉNG SÔNG CẠN -> https://backtooldshallowriver.blogspot.com

.