vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 28, 2021
Kích thước font chữ:


Số 8593 ra ngày 13/06/2020:
  Tạp ghi
Về nước, thấy gì, nghĩ gì? – Bài 6
Tuệ Chương/Hoàng Long Hải
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Lạy VietCong để mΰ sống TuDo nhưng cứ thνch về nước thăm VC
🔵 GTAQ 05:57:26 PM, Jun 22, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Lạy VietCong để mΰ sống TuDo nhưng cứ thνch về nước thăm VC

Thμ ra VietCong khτng ai bị bịnh tβm thần nhưng mΰ dβn Việt hải ngoại qua vỏ bọc HO hay VietTiNan toΰn lΰ 80% tβm thần hạng nặng

.

Về nước, thấy gμ, nghĩ gỉ - Bΰi 6