vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 28, 2021
Kích thước font chữ:


Số 8593 ra ngày 13/06/2020:
  Bình luận
Nạn kỳ thị chủng tộc tại Mỹ
Trọng Đạt
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Báo: Thế Giới Tự Do
🔵 GTAQ 04:43:58 PM, Jun 13, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Báo: Thế Giới Tự Do

Đọc bài viết của tác giả Trọng Đạt th́ tôi rất cảm kích về sự việc một cô gái 19 tuổi người Mỹ da trắng làm nghề thày giáo dạy Anh Văn cho Annamite nhà ta như mà bà thày giáo này c̣n giám đưa ra các vụ kỳ thị chủng tộc tại Hoa Kỳ cho học tṛ Vietnamien nghe để học hỏi th́ tôi xin bái phục cả thày lẫn tṛ

Vậy xin thử lạm bàn với tác giả Trọng Đạt có khi nào tác giả đă đọc báo "Thế Giới Tự Do" từng đă phổ biến tại miền Nam VNCH bao chừ chưa ?. Nếu đă đọc th́ do "Ṭa Soạn" nào phát hành và in ấn ?

Xin mạn đàm & lạm bàn cho vui đời bạn đọc mà thôi