vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 13, 2020
Kích thước font chữ:


Số 8585 ra ngày 03/06/2020:
  Tin Việt Nam
Ý tưởng thu phí chống ngập ở thành phố Saigon bị phản đối
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Bc HCM c 1001 kiểu ăn my
Gươm Thing i Quốc 10:07:09 PM, Jun 03, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
* https://youtu.be/9Z2oIHrNrM0 Ho Chi Minh ma v

By giờ bc Hồ lại chết ra dịc vụ Flood Insurance

Hn chi "Ti khng về Viet Nam nữa đu" l phải rồi, nhưng chờ xem, lại sẽ ra sch "Ti về VN lần thứ hai" cho m đọc mệt th tắc thở lung
Tin Việt Nam