vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 13, 2020
Kích thước font chữ:


Số 8574 ra ngày 16/05/2020:
  Linh tinh
Chuyện 30 Tháng Tư Bài thứ 3 Tôi không về Việt Nam nữa đâu!
Tuệ Chương/Hoàng Long Hải
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. "Ti khng về Việt Nam nữa đu!"
Gươm Thing i Quốc 03:42:19 PM, May 30, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Chủ đề: "Ti khng về Việt Nam nữa đu!"

Tc giả viết thm trong bi viết bn trn: Hm về Việt Nam, đi ngang qua "Nghĩa Trang Qun Đội G Vấp"

Người đọc thử đặt cu hỏi: Nếu l một qun nhn VNCH nhập ngũ từ 1968/69 rồi giỏi cả tiếng Ty tiếng U m sao ngu qu thế hả ng tc giả ơi ? Về lm g để rồi lại trở ra viết lch ch bai ?. Ha chi ni toẹt l l tui l kẻ ngu với cch cai trị của CS nhưng tui vẫn cn hoi ci ngu của tụi

Cho quyết thắng với Stimulus Check

PS: Vượt bing nhưng hỏng biết tại sao mnh vượt bin tm Tu Do lm chi ? Thiệt l hết chỗ ni


_