vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2020
Kích thước font chữ:


Số 8563 ra ngày 01/05/2020:
  Bình luận
Thử nhìn lại ngày 30-4-75
Đào Như
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Sự cố chuyến bay 3411 của United Express / Ngy 9 thng 4 năm 2017
Gươm Thing i Quốc 09:15:39 PM, May 01, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Sự cố chuyến bay 3411 của United Express

United Express Flight 3411 incident
____________________________ Xin thưa v xin hỏi Bs Đo Trọng Thể Chicago 30-4-2020

David Dao Duy Anh c phải l ng hay khng ?
* Nếu đng th ti xin knh gởi vi hng cảm kch

Regard