vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 21, 2021
Kích thước font chữ:


Số 8559 ra ngày 25/04/2020:
  Thơ
Tình chiến hữu
Nguyễn Ái Lữ
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
8. 1
stylglhq 02:48:26 AM, Apr 28, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1
7. 1
stylglhq 02:48:26 AM, Apr 28, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1
6. 1
stylglhq 02:48:25 AM, Apr 28, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1
5. 1
stylglhq 02:48:25 AM, Apr 28, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1
4. 1
stylglhq 02:48:02 AM, Apr 28, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1
3. Chiến tranh: Viet-Nam War
🔵 GTAQ 08:24:46 PM, Apr 27, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Nhân tiện bài viết nói về T́nh Chiến Hữu, vây tôi xin mạn phép gởi vào đây mồi bài bái nói về thơi Viet-Nam War th́ Bắc Triều Tiên đă có gởi các Phi Công MIG của họ qua giúp đỡ cho miền Bắc VN thời bấy giờ để đánh "Mỹ té Ngụy nhào" và kết quả là 14 Pilots North Korea đă đi thăm bác Xít-Ta-Lin

https://vcdn-english.vnecdn.net/2019/02/22/img4055jpg-1550806156-15508061-4417-3178-1550806212_r_680x408.png

Trích từ VNExpress-Net Các đồng chí Việt Nam vinh danh liệt sĩ Bắc Triều Tiên
Bởi Vơ Hải ngày 21 tháng 2 năm 2019

https://e.vnexpress.net/news/news/vietnamese-comrades-pay-tribute-to-north-korean-martyrs-3884329.html
2. T́nh Chiến Hữu
🔵 GTAQ 03:32:23 AM, Apr 27, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Cùng chung màu cờ VNCH nhưng lại rũ áo bỏ Dân Quân Cán Chính ḿn Nam (VNCH) ra đi v́ sợ chết

Khi cựu TT-NguyenVanThieu qua đến Londong th́ báo chí có phỏng vấn: "Ông có làm ǵ để giúp đỡ cho đồng bào BoatPeopla của ông đang trong trại Tị Nạn hay khổng"

Ông Thiệu trả lời "Tông không có ǵ để giúp đỡ cho họ cả"

http://4.bp.blogspot.com/-8nH86m6a6Oc/UEgGuasRF9I/AAAAAAAAACI/Hl_O-712RvY/s1600/NVT-VowReturn.jpg
1. 1
stylglhq 10:30:26 PM, Apr 25, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1