vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 27, 2020
Kích thước font chữ:


Số 8536 ra ngày 25/03/2020:
  Linh tinh
Dỏm và dởm, phải chăng là một?
Trần Trung Chính
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
7. 1
stylglhq 05:18:20 AM, Apr 24, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1
6. 1
stylglhq 05:18:20 AM, Apr 24, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1
5. 1
stylglhq 05:18:20 AM, Apr 24, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1
4. 1
stylglhq 05:18:20 AM, Apr 24, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1
3. 1
stylglhq 05:18:20 AM, Apr 24, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1
2. Xin gp
Gươm Thing i Quốc 05:37:38 AM, Apr 18, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Ngn ngữ pht xuất từ cc thời điểm trong cuộc sống của một quốc gia đ v thy theo từng vng từng cch sống của họ

Do đ: "My ni sao nghe chm qu", chữ chm l một điển hnh của cch ni thời 1969 tại miền Nam v c nghĩa l kh nghị kh hiểu, chua cht v.v....

Rỏm, Dỏm, Dở, Zỏm, Giả đều l Rỏm m ra