vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 04, 2020
Kích thước font chữ:


Số 8534 ra ngày 21/03/2020:
  Thơ
Chiều Xuân ra thăm mộ Hương
Tuệ Chương/Hoàng Long Hải
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
6. 1
stylglhq 05:17:52 AM, Apr 24, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1
5. 1
stylglhq 05:17:52 AM, Apr 24, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1
4. 1
stylglhq 05:17:51 AM, Apr 24, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1
3. 1
stylglhq 05:17:51 AM, Apr 24, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1
2. 1
stylglhq 05:17:51 AM, Apr 24, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1
1. mối tnh khng
NVXX-H 12:15:56 AM, Mar 29, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
http://nvxxh.blogspot.com/

MỐI TNH KHNG

Ta trở về tm lại mảnh vườn qu cũ
C hng lau thưa cạnh rạch nước non
C cả nh c hng xm nh cạnh bn
Tm tnh ngy b ấy bao giờ qun

Hng cy dừa ngy nay cao hẳn
Chm dừa non th m trổ qua
Chim ku gọi tổ về ngủ ngon đi chim nh
Mi tranh ngho mi cơm đ bắt đầu

Nh c hng xm nay vắng lặng
Cy cửa vườn ro mọc ngả nghing
Ta bồi hồi v giấc mơ thnh tan vỡ
Mi mắt một lần đ ngỡ cho nhau

C hng xm đ đi lấy chồng ?
Người bảo nng rũ rĩ đi khng
Kẻ kia buồn bảo nng khăn gi
Nng ra đi chỉ mối tnh khng

NVXX-H (Date: I want to cry)

http://nvxxh.blogspot.com/

/