vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 23, 2020
Kích thước font chữ:


Số 8534 ra ngày 21/03/2020:
  Thơ
Chiều Xuân ra thăm mộ Hương
Tuệ Chương/Hoàng Long Hải
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
6. 1
stylglhq 05:17:52 AM, Apr 24, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1
5. 1
stylglhq 05:17:52 AM, Apr 24, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1
4. 1
stylglhq 05:17:51 AM, Apr 24, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1
3. 1
stylglhq 05:17:51 AM, Apr 24, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1
2. 1
stylglhq 05:17:51 AM, Apr 24, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1
1. mối t́nh không
NVXX-H 12:15:56 AM, Mar 29, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
http://nvxxh.blogspot.com/

MỐI T̀NH KHÔNG

Ta trở về t́m lại mảnh vườn quê cũ
Có hàng lau thưa cạnh rạch nước non
Có cả nhà cô hàng xóm nhà cạnh bên
Tâm t́nh ngày bé ấy bao giờ quên

Hàng cây dừa ngày nay cao hẳn
Chùm dừa non tḥ mé trổ qua
Chim kêu gọi tổ về ngủ ngon đi chim nhé
Mái tranh nghèo mùi cơm đă bắt đầu

Nhà cô hàng xóm nay vắng lặng
Cây cửa vườn rào mọc ngả nghiêng
Ta bồi hồi và giấc mơ thành tan vỡ
Môi mắt một lần đă ngỡ chào nhau

Cô hàng xóm đă đi lấy chồng ?
Người bảo nàng rũ rĩ đi không
Kẻ kia buồn bảo nàng khăn gói
Nàng ra đi chỉ mối t́nh không

NVXX-H (Date: I want to cry)

http://nvxxh.blogspot.com/

/