vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 13, 2020
Kích thước font chữ:


Số 8507 ra ngày 12/02/2020:
  Tin Việt Nam
Bác bỏ báo công an, giới hoạt động khẳng định vụ Đồng Tâm là ‘tội ác’
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
7. 1
stylglhq 05:18:07 AM, Apr 24, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1
6. 1
stylglhq 05:18:06 AM, Apr 24, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1
5. 1
stylglhq 05:18:06 AM, Apr 24, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1
4. 1
stylglhq 05:18:06 AM, Apr 24, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1
3. 1
stylglhq 05:18:06 AM, Apr 24, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1
2. Bác HCM cơng cái Búa Liềm từ China ...
Quan Ṭa 10:31:14 PM, Feb 12, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
- .... về VN ta từ năm 1941 rồi xách động dân chúng qua vụ Cải Cách Ruộng Đất thế là hận thù tràn đầy v́ các sự trả thù đấu tố dă man, ngay cả Trường Chinh c̣n lấy giây kẽm xỏi mũi bố mẹ ḿnh như con Trâu rồi diễu hành đường phố Hà Nội ư tỏ ra rằng Trường Chinh (Đặng Xuân Khu)cảm kích bác HCM nên dùng bố mẹ ḿnh để hành hạ làm gương

- Ngày nay mất tiêu cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa cho China nó xơi thế nhưng Đảng CS VietNam khép đít lại v́ sợ lỡ nổ ra một phát rắm là China nó vác đại bác thứ thiệt nó ṭm cho xụp ngay cái Lăng Ba Đ́nh kia

.
1. Nguyễn Quang A là có tội kích động chống phá
Trung Hiếu 09:30:53 AM, Feb 12, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Nguyễn Quang A và đồng bọn như Nguyễn Đăng Quang và tên Andre Manras...đă đến Đồng Tâm nhiều lần để kích động Lê Đ́nh Kinh cướp đất trái phép của Quân đội..
Thiết tưởng Nhà nước VN nên trừng trị thích đáng tên Nguyễn Quang A và đồng bọn
Tin Việt Nam