vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 17, 2021
Kích thước font chữ:


Số 8489 ra ngày 15/01/2020:
  Bình luận
Ai cuồng hơn ai?
Đại Dương
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
2. Thnh Gan-Đi * N G Kiểng * Bi Tn * D T Hương
Quan Ta 04:37:09 PM, Jan 18, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Trước hết ti khng đồng về cch đặt bt tch cho Gandhi l thnh v ti từng lm việc chung với cc người Ấn bao gồm Hindu va Sikh th họ cười v c vẻ ch ti l kẻ ngu Cn về ngi Nguyễn Gia Kiểng th theo Bio của ngi l người lm chủ tịch Tổng Hội Sinh Vin Việt Nam tại Paris nhiệm kỳ 1965-1966 Ngi Kiểng ơi, ngi lm chậu kiểng cho HCM n xơi rồi

Hay l ngi hỏi b Duong Thu Huong lm kẻ chung tnh Thin Đường M nhưng b ta lại vẫn được hưởng tiền hưu tr Bộ Đội khi về gi trong khi b ta lưu vong tại Php . O6ng Bi Tn cũng thế Người đời gọi l "Tru buộc ght Tru ăn"