vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 17, 2021
Kích thước font chữ:


Số 8486 ra ngày 10/01/2020:
  Tạp ghi
Muốn sống hạnh phúc
Đào Văn Bình
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Nếu khiêm nhường, xin đừng khuyên
Quan Ṭa 08:54:57 PM, Jan 25, 2020Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Đọc bài Tạp Hóa này quả là lời khuyên quư báu nhưng ngẫm nghĩ lại th́ tác giả đă mang cả cái cơi trần tục này rồi cơng luôn Phật Chúa vào pḥng để răn đe thiên hạ sự
Oao wow theo kiểu ăn chay đọc kinh gơ mơ nhưng tu bia hơi thay v́ uống nước lạnh