vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 05, 2020
Kích thước font chữ:


Số 8382 ra ngày 13/08/2019:
  Linh tinh
Bản xuống tiếng
Trần Trung Chính
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
2. Gop ư mọn,muộn màng ...
kimkien 01:44:58 PM, Aug 29, 2019Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1/Hoognh Nhng là ca sĩ VC hát nhạc VC bị phản đồi .Nhưng anh Chính cung nên biết ả hát bài ǵ ,nội dung ca nợi hay tuyên truyền cho thằng BacHồ Dâm của Nó hay ca ngợi thành quả bán đất biển trời cao nguyên đồng bằng biên giới cho kwer thù Tàu công?
V́ ao < Ngày nay VC cho hát nhạc củ các nhạc sĩ QG,dù hạn chế và chính hăi ngoại cung đă cho hát nhạc của Trần tiến,và một sô nhạc sỉ của VC có nọi ung vô thưởng vô phạt .Mặc dầu vậy bài hát "quê Hương " của Đỗ Trung Quân cung có tác dụng... >>
xem toàn bộ