vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 05, 2020
Kích thước font chữ:


Số 8366 ra ngày 20/07/2019:
  Tạp ghi
Truyền thông bất lương và đảng Dân Chủ
Tuyết Lan
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
2. Chưởi t-lơ-mng
kimkien 07:47:18 PM, Aug 29, 2019Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
B dn biu d gc l di dn như người Việt Nam ,như TLan th nay đẻ ở Mỹ hay qua Mỹ dược vo cng dn Mỹ rồi th b ta ,theo hin php Mỹ b ta l người Mỹ...cung như Tlan .Quỳnh Th -nhưng người mng danh TNCS VN vậy (trừ TH VC cho đi np dưới chiu bi TNCS ăn theo VNCH.Do đ cu Twist của ng Trump d cả cu hay nữa cu cung mang tnh kỳ thị.V ở đy l truyền thống tự do ,người CD Mỹ d đen đỏ trắng vng (như Tlan)th ung l người Mỹ.HP Hoa kỳ ghi rỏ sanh tạ Hoa Kỳ v l cng dn... >>xem toàn bộ