vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 19, 2020
Kích thước font chữ:


Số 8361 ra ngày 13/07/2019:
  Tạp ghi
Sir Kim Darroch, một đại sứ nhỏ mọn và ngu muội!
Tuyết Lan
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Tiền ở đu?
Cộng Ho 01:48:56 PM, Jul 14, 2019Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Đảng dn chủ cứ h ho ny kia.Ti thắc mắc nh của qu vị c dựng hng ro xung quanh nh khng?Tiền ở đu để qu vị cung cấp cho di dn lậu?Hay l lai tăng thuế?nhưng vấn đề đặt ra l qu vị c : Thật sự xt thương di dn lậu hay khng?hay l nhắm tới : To Bạch ỐC?