vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 15, 2019
Kích thước font chữ:


Số 8352 ra ngày 29/06/2019:
  Tin Hoa Kỳ
Hai người xác nhận tường thuật của nữ ký giả tố ông Trump cưỡng hiếp
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Vấn đề của 20 năm trước?
Cộng Hoà 04:03:28 PM, Jul 01, 2019Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tại sao 20 năm trước không la lên bây giờ mới la lên??????Hay là tính làm khó TT khi tranh cử.Nếu vấn đề không có th́ luật pháp giải quyết ra sao?
Tin Hoa Kỳ