vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 14, 2019
Kích thước font chữ:


Số 8243 ra ngày 22/01/2019:
  Bình luận
Phải chăng cần sự đánh giá trung thực
Đại Dương
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Bi viết rất hay. M người Việt nn đọc
Rocky666 11:11:45 PM, Jan 22, 2019Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Bi viết nu rất rỏ cc chi tiết về kinh tế, chnh trị v x hội hiện tại của Hoa Kỳ.
Xin cm ơn tc giả. Người Việt hảy đọc v nn hiểu rỏ hơn Bản chất của Đảng Dn chủ.