vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2020
Kích thước font chữ:


Số 8237 ra ngày 12/01/2019:
  Thơ
Bến xe chiều cuối năm
Dư Thị Diễm Buồn
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. "Ch lơ ập cửa, bc ti gie"
Quan Ta 08:42:40 PM, Feb 06, 2019Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Thiển nghĩ bn phm computer của nh thơ chắc c dnh vi-rt chăng ?Xe hơi c số Tới, số Li tức l s De chứ m số Gie th c lẽ l xe đ Tesla rồi ?TB: Bi thơ rất gợi cảm về Tết Việt Nam, knh chc nh thơ một năm an lnh v khỏe mạnh.