vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 04, 2020
Kích thước font chữ:


Số 8234 ra ngày 09/01/2019:
  Tin quốc tế
Trudeau và Trump tố cáo Bắc Kinh giam giữ tùy tiện hai công dân Canada
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1.
davidvicky 09:10:29 AM, Jan 09, 2019Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
bắt cá lớn của anh tập rồi.thanh lư pḥng net giá cao http://thanhlycuongphat.com/thanh-ly-phong-net/
mở quán net http://thanhlycuongphat.com/mo-quan-net-cam-nang-tu-den-z/
Tin quốc tế