vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 16, 2019
Kích thước font chữ:


Số 8190 ra ngày 01/11/2018:
  Tin Việt Nam
Thủ tướng Phúc đề nghị Samsung biến VN thành ‘cứ điểm chiến lược lớn nhất toàn cầu’
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Samm sung biến Việt Nam thành cứ điểm chiến lược lớn nhất toàn cầu
thaotrieuan 12:12:53 AM, Nov 02, 2018Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tạo cơ hội việc làm cho nhiều người, nhất là lao động ở khu vực III
https://maylanhtrieuan.com/san-pham/may-lanh-am-tran-panasonic-inverter-cucst43kb4h52-377.html