vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 05, 2020
Kích thước font chữ:


Số 8162 ra ngày 22/09/2018:
  Bình luận
Bầu cử tới
Vũ Linh
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Bầu cử giữa kỳ!
Rocky666 12:00:54 AM, Sep 26, 2018Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Thánh Ma đă tái xuất sau khi được phong: Đệ nhất quân tử thánh "thót" (talk). Lần này ngài chỉ muốn chứng minh những kẻ bầu cho Trump (không có President) là lũ ngu dốt, không nh́n xa trông rộng. Một người quân tử như ngài với các thương hiệu: Bamake (không có "x́" từ này giống như tên lót của ngài, chỉ có các thánh mới được dùng), Bamatoilet Unit, Bama Bún chả chữi... th́ ngài cần ǵ dân Mỹ bầu v́ có hàng tỷ dân ở các thiên đường như: Cuba, Nga, Iran, Trung Cộng, Bắc hàn, Venezuela...bầu cho ngài rồi.
Vậy cũng đủ hiểu lần này phe của ngài thắng chắc.
Cở Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần trong Tiếu ngạo giang hồ c̣n bái ngài làm sư phụ. V́ ḷng quân tử và tuyệt kỷ luyện Tịch tà kiếm phổ mà không phải Tịnh thân của ngài.