vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 10, 2018
Kích thước font chữ:


Số 8159 ra ngày 19/09/2018:
  Bình luận
Việt Nam từ mô hình nhà nước quản lý toàn diện đến mô hình nhà nước kiến tạo phát triển
Đào Như
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Chủ thuyết kinh tế của Cộng Sản phải l của Nh Nước
Oti Doti 08:00:32 PM, Sep 19, 2018Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Từ ngy Karl Marx ra ci gọi l Cộng Sản bnh dị tất cả đều cng bằng v l của chung mọi người đều canh tc v cng bằng lnh khẩu phần hng thng từ Hợp Tc X, USSR, East Berline, N-Korea, N-VietNam, Cuba, China, Poland .. v.v. trong cc thập nin 40s-60s đều như vậy v kinh tế của Cộng Sản chỉ tro đổi trong thế giới Cộng Sản nhưng khng c Tư Bản (Capitalist) theo vo lm lộ b mật nh nước v lật đổ chnh quyềnNay, China muốn Global Kinh tế ton cầu v cho tư nhn lm chủ nhưng ngay đến 2018 ny th CongSan vẫn lm chủ v lm quản l lun cc kinh doanh của tư nhnKhng tin th cứ vo cc quốc gia CS m tự kinh doanh, đến khi no Nh Nước chỉa 1 cu "Kinh doanh ny l phản động v cấu kết với thế lực th địch" th coi như l bỏ của chạy lấy người