vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 22, 2019
Kích thước font chữ:


Số 8159 ra ngày 19/09/2018:
  Bình luận
Việt Nam từ mô hình nhà nước quản lý toàn diện đến mô hình nhà nước kiến tạo phát triển
Đào Như
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Chủ thuyết kinh tế của Cộng Sản phải là của Nhà Nước
Oti Doti 08:00:32 PM, Sep 19, 2018Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Từ ngày Karl Marx ra cái gọi là Cộng Sản b́nh dị tất cả đều công bằng và là của chung mọi người đều canh tác và công bằng lănh khẩu phần hàng tháng từ Hợp Tác Xà, USSR, East Berline, N-Korea, N-VietNam, Cuba, China, Poland .. v.v. trong các thập niên 40s-60s đều như vậy và kinh tế của Cộng Sản chỉ tro đổi trong thế giới Cộng Sản nhưng không có Tư Bản (Capitalist) theo vào làm lộ bí mật nhà nước và lật đổ chính quyềnNay, China muốn Global Kinh tế toàn cầu và cho tư nhân làm chủ nhưng ngay đến 2018 này th́ CongSan vẫn làm chủ và làm quản lí luôn các kinh doanh của tư nhânKhông tin th́ cứ vào các quốc gia CS mà tự kinh doanh, đến khi nào Nhà Nước chỉa 1 câu "Kinh doanh này là phản động và cấu kết với thế lực thù địch" th́ coi như là bỏ của chạy lấy người