vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 25, 2019
Kích thước font chữ:


Số 8157 ra ngày 15/09/2018:
  Biên khảo
73 năm nhìn lại: Miền Nam trong những ngày định mệnh Tháng Tám và Chín 1945 (Phạm Cao Dương)
Bài Trên Net
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Việt Minh ngy xưa v Việt Tn ngy nay
Oti Doti 08:17:50 PM, Sep 19, 2018Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Bi viết ny của tc giả Phạm Cao Dương nu ra cc cấu trch của một vn bi Cch Mạng Đấu Tranh của Cộng Sản l HCM mang vo, theo ti nghĩ th 50/50 đng vs sai

---
Thế nhưng lm ti gợi nhớ tới Đảng Viet Tan (aka Phở Ha) th Viet Tan ny coi như từ 80s đến nay 2018 chẳng lm được ci tch sự g cho ra vẻ m chỉ oc ci họng ra chụp hnh dng photo shop ngoy lại v cc thnh viền của Viet Tan đ rũ o ra đi cn th một số đ bị chết một cch v l trong khu chiến tại Thi v LoNgy ny cc... >>
xem toàn bộ