vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 29, 2020
Kích thước font chữ:


Số 8145 ra ngày 29/08/2018:
  Tin Việt Nam
Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực ngày thứ 15, gia đình lo lắng
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Tinh thần Tự Do Dn Chủ v Nhn Quyền
Oti Doti 10:31:29 PM, Aug 29, 2018Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Cng ngy cng c nhiều qu nhn đ sinh ra v lớn ln trong hon cảnh của chủ thuyết Cộng Sản v họ đ gim hy sinh để tm cho họ được c một Tự Do Dn Chủ v Nhn Quyền
Cảm ơn cc Qu Nhn ny đang mang về cho Viet Nam ta thnh 1 quốc gia hng mạnh v đầy đủ Tự Do Dn Chủ v Nhn Quyền

Oti Doti