vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 21, 2019
Kích thước font chữ:


Số 8145 ra ngày 29/08/2018:
  Tin Việt Nam
Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực ngày thứ 15, gia đình lo lắng
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Tinh thần Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền
Oti Doti 10:31:29 PM, Aug 29, 2018Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Càng ngày càng có nhiều quư nhân đă sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh của chủ thuyết Cộng Sản và họ đă giám hy sinh để t́m cho họ được có một Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền
Cảm ơn các Quư Nhân này đang mang về cho Viet Nam ta thành 1 quốc gia hùng mạnh và đầy đủ Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền

Oti Doti