vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 21, 2019
Kích thước font chữ:


Số 8133 ra ngày 11/08/2018:
  Bình luận
Kinh tế: Obama Trump
Vũ Linh
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Về kinh tế Ngi Ma v đối
Rocky666 10:29:12 PM, Aug 15, 2018Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Mảng kinh tế th gộp tất cả đơi tồng thống Mỹ lại cũng khng thể bằng ngi Ma, chứ đừng ni ring vi một mnh ng Trump. Chỉ cần tm năm Ngi Ma đ nng tầm nợ cng của Mỹ từ $10,000 tỷ ln $20,000 tỷ một con số qu n tượng.
D mắc nợ, nhưng nếu khng c ti năng v uy tn vượt trội th khng c ai cho mnh vay cả.
Rất tiếc Ngi được phong Thnh sớm qu. Nn giờ Ngi đang lo việc trn Trời chưa thể gip tiếp cho nhn loại.
Nhưng Ngi hứa chắc chắn sẽ trở lại.