vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 28, 2020
Kích thước font chữ:


Số 8118 ra ngày 21/07/2018:
  Thơ
Người tử tù Hồ chí Minh (Cháu . Oti Doti)
Bạn Đọc Viết
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
2. Người Tử T HỒ CH MINH [Final Version - 3]
Oti Doti 12:10:22 AM, Oct 01, 2018Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Người Tử T HỒ CH MINH
[Final Version - 3]
-
Bc Hồ đang nằm ngủ
Trong nh t kin cố
Lăng 3 Đnh đ to
C lnh gc chăm lo
Kẻo tử t vượt thot
Lm hoắn hai mắt bc
Gương mặt trng xơ xc
Hai bn tay th xuống
Cố giữ lấy con Chim
Cc cu cu của bc
Hại đời Nng Thị Xun
Hm nay chu nhắn bc
Vo tai tru của bc
Bc nghe cho r nh
Tập Cận Bnh hỏi thu
Bc trả lời cho chu
Để chu gởi e-Bay
Đấu gi xem cao thấp
Tập Cận Bnh đi xc
Bc phải để hắn thu
Khng cho thu n đập
Tan... >>
xem toàn bộ
1. TỐ HỮU Mt Cu (Moscow)
Oti Doti 09:56:49 PM, Aug 22, 2018Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.
TỐ HỮU Mt Cu (Moscow)
.
Em đi trong nắng Mt Xơ Cơ Va (Makov)
Nhớ về anh thnh phố đẹp Mt Cu (Moscow)
nh sng tươi v ửng hồng như đi m bc L Nin
Người bc L Nin nằm trong hm knh như kẻ t thy sp
.
Mt Cu ơi anh Mt Cu ơi, anh hỡi !
Hm tiễn ra ga chiều chuyến xe lửa bốc khi
Hơi sương lạnh căm, tuyết phủ kn đầy trời
Em nhớ bc Tố Hữu tặng bc Hồ trơ trẽn viết .
"Giết, giết nữa, bn tay khng pht nghỉ
Cho ruộng đồng la tốt, thuế mau xong,
Cho đảng bền lu, cng rập bước chung lng,
Thờ Mao Chủ tịch, thờ St-ta-lin bất diệt"
.
Thi em xin gi từ anh nh, anh Mt Cu (Chu của T Hữu)
Em Hanoi Viet Nam mt Ba Liềm hơn 70 năm ....
.
Qu khổ sở
.
Nhn giẻ rch chi đt, gia đnh Đồng Bo v Nhn Dn tan phanh xc
.
________
Oti Doti (Aka chu Nhan Dan 2 đời của bc HCM)
.