vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 20, 2019
Kích thước font chữ:


Số 8090 ra ngày 12/06/2018:
  Tin Việt Nam
Dân Việt Nam biểu tình, Trung Quốc kêu gọi công dân cảnh giác
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. travel to america
VBANKS2018 11:55:35 PM, Jun 12, 2018Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
ATTEND THE ADF CONFERENCE U.S.A 2018
www.adfconference.com
Tel:1 347 832 3387 (WHATSAPP)
The Conference will be held at the Morgan state University Maryland,U.S.A from 22nd August - 6th September 2018.. As an invitee, you have received a registration code UN/ADF/002561/2018/US with the invitation letter, which grants you access to the registration form.The United Nations General Assembly will sponsor free travel costs,Accommodation and
all-round flight ticket for all participant.Send email to registration@adfconference.com with a copy of your passport and CV.The registration fee is $107 usd
Tel:1 347 832 3387 (WHATSAPP)
Tin Việt Nam