vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 29, 2020
Kích thước font chữ:


Số 8084 ra ngày 02/06/2018:
  Bình luận
Gián điệp của FBI
Vũ Linh
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Ngi Cng tố vin thần thnh.
Rocky666 11:57:43 PM, Jun 05, 2018Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Đến giờ Ngai Cng tố vẫn chưa tm ra bang chứng TT Trump thng đồng với Nga nn Ngai ấy đang chuyển qua nghi ngờ Arab Saudi đứng sau chi tiền giật dy bầu cữ. Nếu khng xong nữa Ngai sẽ cho điều tra chu Ngoại ng Trump tại sao biết ni tiếng Tu. Chắc chắn c sự can thiệp của Trung Cộng gip Trump đắc cữ. Ni chung Ngai ấy sẽ tm cho ra kẻ no đ dm can thiệp vo bầu cữ của Mỹ d phải mất vi chục năm đi chăng nữa. Để chứng minh Đảng Dn chủ v B Hallary lun lun đng, xứng đng lnh đạo để đưa nước Mỹ đến thin đường XHCN .