vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 21, 2018
Kích thước font chữ:


Số 8066 ra ngày 08/05/2018:
  Bình luận
Bán đảo Triều Tiên: Hy vọng che khuất mưu sâu
Đại Dương
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Khi Ủn v Ỉn bắt tay nhau
Rocky666 09:59:44 PM, May 09, 2018Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Anh Ỉn muốn dng Nam hn cho anh Ủn nn tm mọi cch để thống nhất đất nước. Sau khi thống nhất anh Ủn sẽ l Hong đế suốt đời. Nhiệm kỳ của anh Trm cao lắm l 8 năm. Một khi cc đồng ch Đảng Dn chủ trở lại Nh trắng th anh Ủn thoải mi pht triển hạt nhn. C khi cn được thưởng tiền như Ỉran từng được vậy.