vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 03, 2022
Kích thước font chữ:


Số 8055 ra ngày 21/04/2018:
  Thơ
Ai nở giết chết một dòng sông
Phùng Nhân
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Xin mượn Diễn Đn Thơ
NVXX-H 09:39:43 PM, Sep 22, 2022Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.
.
. CUỐI THNG CHN
.
. Nếu đến 1 ngy anh khng cn thấy em nữa
. V c lẽ cũng c 1 ngy em khng cn gặp anh nữa
. Hy cầu xin tnh yu đi ta mi mi vững bền
.
. Mun thuở trong tin yu
.
. Xin mặt trời hy rọi sng trong ta
. Tri đấy hy cứ vẫn xoay trn mi mi
. Những chuyến xe chở hy cứ đầy ắp bao người
. Rồi cc ging sng hay ni đồi
. Hy cứ reo vui trong tnh người
.
. Đừng qun nh v khng phn nn g nh
. Cc bạn ơi !.
. Đời lun c mun vn sự đẹp ci hay
. Bạn sẽ khng bao giờ phải c đơn
.
. Nếu đến 1 ngy anh khng cn thấy em nữa
. V c lẽ cũng c 1 ngy em khng cn gặp anh nữa
. Hy cầu xin tnh yu đi ta mi mi vững bền
.
. Trọn đời v lun đến ngn sau
. Thương !
.
. LOVE
.
. NVXX-H (Date: Cuối thng Chn 2022)
.
.
. https://nvxxh.blogspot.com/
.
.