vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 22, 2019
Kích thước font chữ:


Số 8050 ra ngày 14/04/2018:
  Bình luận
Bầu bán cuối năm
Vũ Linh
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
2. Thằng m sờ vi voi rồi bảo l con ma V Di
Quan Ta 03:31:25 PM, Apr 15, 2018Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Ti khng votecho Clinton hayObama hoặc Trump nhưng dĩ nhin kẻ ght người thch l điều tất nhin thi. V dụ như ng Clinton v c Monica cả hai mang chim Ct của nhau ra xơi ti thế rồi try ci mặt đực ra chối c cưa v.v..... Kết quả l huề tiền, No-Impreachment, cn ng Trump th tiền trao cho mc nn khi m ci cọ nhau với gi lng Thổ th n chỉ l v thiếu Vitamin-T = $
1. Ma bầu cử sắp tới TT Trump chết chắc
Rocky666 12:11:39 AM, Apr 15, 2018Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Nếu cng tố vin Mueller khng tm được bang chứng TT TRump bắt tay chơi với Nga th sẽ xoay qua điều tra vụ TT Trump chơi gi. Vụ ny th TT Trump chết chắc