vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 18, 2018
Kích thước font chữ:


Số 8011 ra ngày 15/02/2018:
  Linh tinh
Khi tên Hoàng (Đao) Phủ Ngọc Tường “Xin Một Ngàn Lần Xin Lỗi”
Topa
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. trả lời
muathuchet 11:03:36 PM, Feb 23, 2018Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
khi bàn tay đă nhúng máu rồi th́ không bao giờ rửa sạch được đâu...tôi chỉ muốn hỏi ông rằng...người dân huế có tội t́nh ǵ mà mấy ông nhần tâm thảm sát người ta...??? hả ông tường...ông nđxuân..ng thi doan..??? hay là cs đă dạy mấy ông, mấy bà phải làm như vậy th́ mới đúng là trung thành với đảng..thật ghê tởm..c̣n hơn là thú vật khi tranh dành mồi với nhau...