vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 25, 2019
Kích thước font chữ:


Số 8001 ra ngày 01/02/2018:
  Tin Việt Nam
Phạt Vietjet vì diễn bikini 'uy hiếp an toàn bay'
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Bc HCM rất thch Bikini
Quan Ta 05:32:47 PM, Feb 01, 2018Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Gi m bc Hồ cn sống th bc sẽ cho ci bộ Văn Ha ba xu của Đảng ta vo t cải tạo 10 năm cho xong của nợNo ai trn ci ci đời ny m ch Bikini, nhiều kẻ cn thch hn ht ci Bikini kia đấy nh
Tin Việt Nam